Actualiteit voor financiën

Toolbox Subsidies: informatie-, beheer- en evaluatietools

[31.01.2014] AVCB

Wijzigingen Nieuwe Gemeentewet: advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar de minister-president, ivm de geplande wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet. Ze vraagt ook geraadpleegd ... [17.01.2014] AVCB

Hervorming stedenbouwkundige overtredingen - opbrengst administratieve boetes komt gemeente toe

De opbrengst van de administratieve boetes zou naar de gemeente moeten gaan die de overtreding vastgesteld heeft. [29.10.2013] AVCB

Defederalisering van de financiering van rusthuizen: de Afdeling OCMW interpelleert

40 miljoen euro te kort [24.10.2013] CPAS

Doorstorting van parkeerinkomsten - bijkomende tijd voor de gemeenten

De 15 % inkomsten uit parkeren die de gemeenten aan het Gewest moeten doorstorten, zijn niet verschuldigd voor het jaar 2 ... [17.10.2013] AVCB

Brussels Parkeeragentschap: vraag om uitstel van betaling aan het Gewest

De Vereniging schreef naar de Brusselse minister van Vervoer om bijkomende tijd te vragen voor de betaling door de gemeenten ... [13.08.2013] AVCB

Regionalisering PWA: brief aan de minister

De Vereniging is ongerust over de gevolgen voor gemeentelijke projecten ivm mobiliteit [08.07.2013] AVCB

Alimentatievorderingen

Hoorzitting met onze Afdeling OCMW in de Senaat [08.07.2013] CPAS

Subsidieplatform

Intergemeentelijke werkgroep [28.06.2013] AVCB

Pensioenen van statutair personeel

Gemeenschappelijke brief van de drie Verenigingen aan de minister van Pensioenen, om de aandacht te vestigen op de stijgende ... [28.06.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links