Actualiteit voor financiën

Gemeentelijke internationale samenwerking, slachtoffer van typisch Belgisch gekrakeel?

Met dit persbericht vragen de Verenigingen van steden en gemeenten voor de gemeentelijke internationale samenwerking dat ... [07.05.2013] AVCB

Fonds voor socioculturele en sportieve participatie: subsidies behouden

[08.03.2013] CPAS

Cultuurcentra: advies over het voorontwerp van decreet

De VSGB heeft een advies gegeven over het voorontwerp van decreet betreffende de culturele centra. [08.03.2013] AVCB

Sociaal Handvest: voor modaliteiten via uitvoeringsbesluiten

De VSGB heeft naar de minister-president geschreven in verband met het Sociaal Handvest, om te vragen dat de financiŽle gevolgen ... [08.03.2013] AVCB

Sociale maribel: tussenkomst opgetrokken tot 486 Ä

[06.03.2013] CPAS

Ontmoetingen met kabinet Picquť en de Gouverneur

De VSGB besprak er een aantal belangrijke dossiers: politie, financiŽn, gsm-antennes, stedenbouwkundige lasten, Sociaal Handvest, ... [06.03.2013] AVCB

Autonome gemeentebedrijven vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan om initiatieven te nemen met het oog op de gelijkheid tussen de structuren die ... [11.02.2013] -

Geen terugwerkende kracht voor auteursrechten en uitleningen

[11.02.2013] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Auteursrechten en uitleningen

De VSGB maakt kanttekeningen bij de financiŽle weerslag van het nieuwe KB dat in de maak is, en vraagt de minister om een ... [26.11.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links