Actualiteit voor financiën

Aanvullende belastingen

Terwijl de minister voorstelt de kopie van de maandelijkse papieren formulieren 173X, volgend op de inkohiering en de invordering ... [23.11.2012] AVCB

Geen vennootschapsbelasting voor intercommunales: brief aan de regering

VSGB, VVSG en UVCW uiten hun ongenoegen over de plannen van sommigen in de federale meerderheid [12.10.2012] AVCB

Regionalisering inning onroerende voorheffing: VSGB vraagt garanties

Tijdens het Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders dat ze wijdde aan de onroerende voorheffing, vroeg de VSGB waarborgen ... [01.10.2012] AVCB

Financiering rusthuizen: 2 besluiten in de maak

De Afdeling OCMW heeft een infosessie georganiseerd. [27.07.2012] CPAS

Hoge Raad van FinanciŽn: gemeenten vertonen geen tekorten

Naar aanleiding van het protest van de Verenigingen van Steden en Gemeenten heeft de Hoge Raad van FinanciŽn in de lente ... [24.07.2012] AVCB

Intergemeentelijke werkgroep "subsidies" rondt werkzaamheden af

[28.06.2012] AVCB

"Usurperende" bevoegdheden inzake internationale samenwerking: de VSGB verdedigt het programma bij de ministers

Met twee vergaderingen en twee brieven aan federale en Brusselse minister vraagt de Vereniging met aandrang een oplossing ... [28.06.2012] AVCB

Nieuwe dynamiek voor mobiliteitsconvenanten

[21.06.2012] AVCB

Verlaging terugbetaling plaatsen in LOI: OCMW's protesteren

De Federaties van OCMW's klagen deze verlaging aan bij de Staatssecretaris en betreuren dat er geen overleg gepleegd werd. ... [21.06.2012] CPAS

Onderhoud van de VSGB met het kabinet van de minister van Pensioenen

[04.05.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links