Actualiteit voor financiën

Autonome gemeentebedrijven vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan om initiatieven te nemen met het oog op de gelijkheid tussen de structuren die ... [11.02.2013] -

Geen terugwerkende kracht voor auteursrechten en uitleningen

[11.02.2013] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Auteursrechten en uitleningen

De VSGB maakt kanttekeningen bij de financiŽle weerslag van het nieuwe KB dat in de maak is, en vraagt de minister om een ... [26.11.2012] AVCB

Aanvullende belastingen

Terwijl de minister voorstelt de kopie van de maandelijkse papieren formulieren 173X, volgend op de inkohiering en de invordering ... [23.11.2012] AVCB

Geen vennootschapsbelasting voor intercommunales: brief aan de regering

VSGB, VVSG en UVCW uiten hun ongenoegen over de plannen van sommigen in de federale meerderheid [12.10.2012] AVCB

Regionalisering inning onroerende voorheffing: VSGB vraagt garanties

Tijdens het Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders dat ze wijdde aan de onroerende voorheffing, vroeg de VSGB waarborgen ... [01.10.2012] AVCB

Financiering rusthuizen: 2 besluiten in de maak

De Afdeling OCMW heeft een infosessie georganiseerd. [27.07.2012] CPAS

Hoge Raad van FinanciŽn: gemeenten vertonen geen tekorten

Naar aanleiding van het protest van de Verenigingen van Steden en Gemeenten heeft de Hoge Raad van FinanciŽn in de lente ... [24.07.2012] AVCB

Intergemeentelijke werkgroep "subsidies" rondt werkzaamheden af

[28.06.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links