Actualiteit voor financiën

Vergoedingen voor zelfstandigen bij werken - verlengingsaanvraag

Preciseringen in verband met de gevallen waarin de gemeente een attest moet afleveren in het kader van een verzoek om verlenging ... [12.05.2010] -

Aanvullende pensioenen voor contractuelen: de Vereniging stapt naar de minister

Samen met haar Vlaamse en Waalse zustervereniging heeft de VSGB gereageerd op het voorontwerp van wet betreffende het aanvullend ... [12.05.2010] AVCB

Zwerfkatten: stop meerkost voor de gemeenten

De drie verenigingen van steden en gemeenten werden geraadpleegd over een ontwerp betreffende maatregelen om de toename van ... [31.03.2010] AVCB

Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW

De Algemene Vergadering van onze Afdeling OCMW richtte de schijnwerpers op de impact van de economische crisis op de Brusselse ... [23.03.2010] CPAS

Grootstedenbeleid: dotatie behouden

Dankzij de Vereniging blijft de dotatie voor 2010 dezelfde als vorig jaar. [23.03.2010] AVCB

Impact van de bevolkingsgroei op het aantal scholieren in Brussel

Uit een gewestelijke studie blijkt dat er binnen de 5 jaar 79 nieuwe scholen zouden moeten komen om het hoofd te bieden aan ... [23.03.2010] -

Het Hof van Cassatie maakt brandhout van het privacy-excuus om parkeerretributies niet te moeten betalen.

Het Hof van Cassatie stelt dat parkeerbedrijven die belast zijn met de controle en de inning van parkeerretributies een openbare ... [13.07.2009] -

BTW-wetboek : wijziging van artikel 6

Het Overlegcomité "Federale overheid - deelentiteiten" van 16 januari 2008 verlengt de zogenaamde tolerantieperiode tot 31 ... [28.02.2008] AVCB

Ontmoeting met Minister van het Grootstedenbeleid

voorlegging van ons memorandum [05.02.2008] AVCB

Onroerende voorheffing : Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders

[29.01.2008] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links