Actualiteit voor financiën

Kadastraal percelenplan en kadastrale legger via Urbain

[05.08.2010] -

Manifest voor het Belgisch EU-voorzitterschap

De Verenigingen van Steden en Gemeenten van Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ hebben een manifest geschreven ter attentie van ... [19.07.2010] AVCB

OCMW's zijn gekant tegen de regionalisering van sociale fondsen en subsidies

Brief van de OCMW's aan de verschillende ministers en onderhandelaars van de volgende federale meerderheid. [14.07.2010] AVCB

Wil men het Grootstedenbeleid al afschaffen ?

De VSGB vraagt aan de regering erover te waken dat de betrokken gemeenten de nodige financiŽle middelen zouden krijgen voor ... [22.06.2010] AVCB

Vergoedingen voor zelfstandigen bij werken - verlengingsaanvraag

Preciseringen in verband met de gevallen waarin de gemeente een attest moet afleveren in het kader van een verzoek om verlenging ... [12.05.2010] -

Aanvullende pensioenen voor contractuelen: de Vereniging stapt naar de minister

Samen met haar Vlaamse en Waalse zustervereniging heeft de VSGB gereageerd op het voorontwerp van wet betreffende het aanvullend ... [12.05.2010] AVCB

Zwerfkatten: stop meerkost voor de gemeenten

De drie verenigingen van steden en gemeenten werden geraadpleegd over een ontwerp betreffende maatregelen om de toename van ... [31.03.2010] AVCB

Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW

De Algemene Vergadering van onze Afdeling OCMW richtte de schijnwerpers op de impact van de economische crisis op de Brusselse ... [23.03.2010] CPAS

Grootstedenbeleid: dotatie behouden

Dankzij de Vereniging blijft de dotatie voor 2010 dezelfde als vorig jaar. [23.03.2010] AVCB

Impact van de bevolkingsgroei op het aantal scholieren in Brussel

Uit een gewestelijke studie blijkt dat er binnen de 5 jaar 79 nieuwe scholen zouden moeten komen om het hoofd te bieden aan ... [23.03.2010] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links