Actualiteit voor financiën

Vademecum Intergemeentelijke samenwerking Ė Werkgroep Subsidies

Vademecum [20.01.2016] AVCB

Federale taxshift: loodzware gevolgen voor Brusselse gemeentefinanciŽn

De gemeenten ontvingen een raming van de impact van de federale taxshift op hun financiŽn voor 2016 tot 2021. In totaal verliezen ... [11.01.2016] AVCB

Oproep tot volledige benutting van Europese fondsen voor opvang van (kandidaat-)vluchtelingen

Op 22 september zonden de voorzitters van de VSGB, VVSG en UVCW en de voorzitters van de 3 Federaties van OCMW's een brief ... [08.01.2016] AVCB

Verenigingen gekant tegen niet-verlaging van werkgeversbijdragen voor contractuelen van lokale besturen

VSGB, VVSG en UVCW schreven samen een brief naar minister van FinanciŽn Van Overtveldt. [23.12.2015] AVCB

Overzichtstabel van subsidies ter bevordering van burgerschap

De Vereniging heeft in 2 tabellen een synthese gemaakt van alle relevante maatregelen voor de lokale besturen. [21.12.2015] AVCB

Financiering politiepensioenen: VSGB vraagt besparingen te besteden aan het Pensioenfonds

De VSGB schreef samen met de VVSG en de UVCW twee brieven terzake naar de minister van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen ... [03.12.2015] AVCB

Gemeenten verliezen in 2015 een kwart van hun ontvangsten aan personenbelastingen

De VSGB vraagt een structurele oplossing: ze kaartte dit nogmaals aan in haar brief van 1 december aan de minister van FinanciŽn. ... [03.12.2015] AVCB

Vraag om vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor FinanciŽn

De VSGB, de VVSG en de UVCW hebben deze vertegenwoordiging gevraagd aan de federale minister van FinanciŽn. [22.09.2015] AVCB

De VSGB sluit zich aan bij het verzet tegen federale vennootschapsbelasting

De VSGB is mee in beroep gegaan tegen de wet waardoor de intercommunales onderworpen worden aan vennootschapsbelasting. Het ... [31.08.2015] AVCB

Beheer van vastgoed van lokale besturen - VSGB vraagt herziening omzendbrieven

In een brief van 23 juni 2015 vestigt de Vereniging de aandacht van de Brusselse regering op het feit dat de instructies ... [21.08.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links