Actualiteit voor financiën

Smart Cities for Smart Citizens

De Europese Investeringsbank en Belfius maken 400 miljoen euro vrij voor de totstandkoming van slimme en duurzame steden ... [18.06.2014] -

Stedenbouwkundige overtredingen: de gemeenten zijn subsidiair bevoegd

Op grond van een amendement zullen de gemeenten stedenbouwkundige overtredingen kunnen bestraffen in de gevallen waarin het ... [08.04.2014] -

Gevolgen van de regionalisering van de tewerkstelling en plaats van de OCMW's op de arbeidsmarkt

Debriefing van de Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW [04.04.2014] CPAS

Politie: vakantiegeld

De Vereniging verzet zich tegen het feit dat de zonale overheden – en uiteindelijk de steden en gemeenten – de financiële ... [06.03.2014] AVCB

Toolbox Subsidies: informatie-, beheer- en evaluatietools

[31.01.2014] AVCB

Wijzigingen Nieuwe Gemeentewet: advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar de minister-president, ivm de geplande wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet. Ze vraagt ook geraadpleegd ... [17.01.2014] AVCB

Hervorming stedenbouwkundige overtredingen - opbrengst administratieve boetes komt gemeente toe

De opbrengst van de administratieve boetes zou naar de gemeente moeten gaan die de overtreding vastgesteld heeft. [29.10.2013] AVCB

Defederalisering van de financiering van rusthuizen: de Afdeling OCMW interpelleert

40 miljoen euro te kort [24.10.2013] CPAS

Doorstorting van parkeerinkomsten - bijkomende tijd voor de gemeenten

De 15 % inkomsten uit parkeren die de gemeenten aan het Gewest moeten doorstorten, zijn niet verschuldigd voor het jaar 2 ... [17.10.2013] AVCB

Brussels Parkeeragentschap: vraag om uitstel van betaling aan het Gewest

De Vereniging schreef naar de Brusselse minister van Vervoer om bijkomende tijd te vragen voor de betaling door de gemeenten ... [13.08.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links