Actualiteit voor financiën

Pensioenen van statutair personeel

Gemeenschappelijke brief van de drie Verenigingen aan de minister van Pensioenen, om de aandacht te vestigen op de stijgende ... [28.06.2013] AVCB

Gemeentelijke internationale samenwerking, slachtoffer van typisch Belgisch gekrakeel?

Met dit persbericht vragen de Verenigingen van steden en gemeenten voor de gemeentelijke internationale samenwerking dat ... [07.05.2013] AVCB

Fonds voor socioculturele en sportieve participatie: subsidies behouden

[08.03.2013] CPAS

Cultuurcentra: advies over het voorontwerp van decreet

De VSGB heeft een advies gegeven over het voorontwerp van decreet betreffende de culturele centra. [08.03.2013] AVCB

Sociaal Handvest: voor modaliteiten via uitvoeringsbesluiten

De VSGB heeft naar de minister-president geschreven in verband met het Sociaal Handvest, om te vragen dat de financiële gevolgen ... [08.03.2013] AVCB

Sociale maribel: tussenkomst opgetrokken tot 486 €

[06.03.2013] CPAS

Ontmoetingen met kabinet Picqué en de Gouverneur

De VSGB besprak er een aantal belangrijke dossiers: politie, financiën, gsm-antennes, stedenbouwkundige lasten, Sociaal Handvest, ... [06.03.2013] AVCB

Autonome gemeentebedrijven vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan om initiatieven te nemen met het oog op de gelijkheid tussen de structuren die ... [11.02.2013] -

Geen terugwerkende kracht voor auteursrechten en uitleningen

[11.02.2013] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links