Documenten voor huisvesting


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Medehuur en stedenbouwkundige vergunning in het Brussels hoofdstedelijk gewest 03-08-2020
Woningen van de lokale besturen: de terugkeer van de onafhankelijke commissie 22-08-2018
2018 [Laatste update]
Regionalisering van de woninghuurovereenkomst: een subtiel evenwicht tussen innovatie en continuïteit 23-01-2018
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2016 [Laatste update]
Huurwaarborg: nieuws voor huurders met een laag inkomen? 15-11-2016
2016 [Laatste update]
De gemeenten en het aanbod aan sociale woningen 21-09-2016
2016 [Laatste update]
Omgaan met de bevolkingsgroei 28-06-2016
2016 [Laatste update]
De gemeente en de creatie van sociale woningen 03-03-2016
2016 [Laatste update]
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
2014 [Laatste update]
Nieuwe regeling voor stedenbouwkundige misdrijven: een verwachte hervorming 31-07-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
Huurtoelagen 12-05-2014
2014 [Laatste update]
Openbare salubriteit en veiligheid: huisvesting en bevoegdheden van de burgemeester 24-03-2014
Toekenning huurwoningen van OCMW en gemeente: naar meer transparantie en uniformiteit 20-03-2014
De motivering van stedenbouwkundige vergunningen: ervaring in Ukkel 18-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
Nieuwe Brusselse Huisvestingcode: het colloquium 30-10-2013
2013 [Laatste update]
Nieuwe Brusselse Huisvestingscode: van kelder tot zolder verbouwd 30-09-2013
2013 [Laatste update]
De wijziging van het aantal woningen in stedenbouwkundig recht 03-07-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2012 [Laatste update]
Er moeten prioriteiten vastgelegd worden in de planning 26-06-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2012 [Laatste update]
De gemeenten en de demografische uitdagingen : huisvesting 28-02-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: interview met de gewestelijke coördinatiedienst 14-12-2011
2011 [Laatste update]
Algemene beleidsverklaring 2011-2012 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Rehabilitatie van leegstaande verdiepingen boven handelszaken 16-03-2011
2010 [Laatste update]
Normen i.v.m. leegstaande gebouwen 29-11-2010
2010 [Laatste update]
Het kraken van niet-verlaten en niet-vervallen private panden 17-09-2010
2010 [Laatste update]
Vergrijzing: impact voor de gemeenten 14-07-2010
Het Parlement deblokkeert het openbaar beheersrecht 14-07-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Parlement consolideert de stedenbouwkundige lasten 27-05-2010
2009 [Laatste update]
Administratieve sancties en verzoek tot staking in de strijd tegen leegstand 18-11-2009
Het onderdeel duurzame ontwikkeling in het Brussels regeerakkoord 16-11-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2009 [Laatste update]
Vergunningplichtige bestemmingswijzigingen : vademecum 28-05-2009
Gemeentewoningen: minimale toewijzingsregels 28-05-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Premie voor de installatie van een systeem voor de opvang van regenwater : modelreglement 10-10-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2007 [Laatste update]
Wet houdende diverse bepalingen ... divers gewaardeerd - voetbal - huurovereenkomsten - drankgelegenheden 21-12-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
2007 [Laatste update]
De taken van de gemeente 31-01-2007
2006 [Laatste update]
Weerslag van de Huisvestingscode op de politiebesluiten 01-08-2006
2006 [Laatste update]
Het openbaar beheersrecht: voor wie, waarom en hoe? 01-06-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2004 [Laatste update]
De Brusselse huisvestingscode en de lokale besturen 04-03-2004
2004 [Laatste update]
De Brusselse Huisvestingscode en de implicaties voor de OCMW's 12-02-2004
2003 [Laatste update]
De gevolgen van een besluit tot onbewoonbaarheid 28-11-2003
2003 [Laatste update]
Strijd tegen ongezonde woningen : de macht van de burgemeester 16-10-2003
De gemeentereglementen tegen insalubriteit 04-10-2003
2003 [Laatste update]
De Brusselse huisvestingscode en de gemeenten 29-08-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links