Het integriteitsbeleid van Brulocalis op het vlak van ontwikkelingssamenwerking

Brulocalis verdedigt een aantal waarden. Haar ontwikkelingswerk wordt ook gefinancierd door vooral de overheid. Daarom moet onze vereniging enkele gedragsregels volgen en een onberispelijke ernst in acht nemen. Dat is onontbeerlijk om het vertrouwen van onze leden, partners en geldschieters te behouden. Onze ethische code vormt de hoeksteen van ons engagement. Hij moet onze medewerkers en onze partners aanzetten tot consistent ethisch en verantwoordelijk gedrag.

Brulocalis heeft daartoe een cel Integriteit opgericht. De cel behandelt in het kader van het ontwikkelingswerk van Brulocalis en met name van het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma de vragen en de klachten van medewerkers en derden over dubieuze financiële praktijken of over andere ernstige zaken.


Wie kan zich tot de cel Integriteit wenden?

  • De gemeentelijke partners van Brulocalis uit het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma (Belgische functionarissen en mandatarissen en functionarissen en mandatarissen van de partnerlanden).
  • De begunstigden van de activiteiten van het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma dat door Brulocalis wordt beheerd.
  • De leveranciers van Brulocalis i.h.k.v. het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma.
  • De personeelsleden van Brulocalis.

Wanneer een beroep doen op de cel Integriteit?

  • Wanneer u i.h.k.v. het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma wordt geconfronteerd met een integriteitsprobleem verbonden met handelingen van het Brulocalis-personeel of van vertegenwoordigers van de partnergemeenten. Het kan bijvoorbeeld gaan om machtsmisbruik, het niet-naleven van de wetten, misbruik van middelen, fraude met aankopen, diefstal of verduistering van fondsen, corruptie (steekpenningen) enz.
  • Wanneer u zich meer in het algemeen vragen stelt over integriteit in het kader van het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma.

Wie beheert de cel Integriteit?


De integriteitscel van Brulocalis is belast met de vragen- en klachtenbehandeling. De cel bestaat uit de verschillende dienstverantwoordelijken en rapporteert rechtstreeks aan de directie en het Bureau.


Hoe worden klachten en vragen behandeld?


Vertrouwelijkheid


Klachten en vragen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld. Toch mogen ze niet anoniem worden ingediend. We moeten de indiener kunnen bereiken indien we eventueel meer informatie nodig hebben. Brulocalis duldt geen represailles tegen medewerkers of andere partijen die te goeder trouw hun bezorgdheden uitten of hielpen tijdens een onderzoek.

De integriteitscel van Brulocalis behandelt alle vragen. De klachten daarentegen kunnen op twee manieren worden behandeld:
  • Klachten over handelingen van het Brulocalis-personeel worden rechtstreeks door de integriteitscel behandeld.
  • Klachten over handelingen van vertegenwoordigers van partnergemeenten of -landen kunnen overgemaakt worden aan de desbetreffende toezichthoudende overheid.

Onafhankelijkheid


Het beheersysteem voor klachten en vragen wordt in de Brulocalis-informaticastructuur beveiligd. Ingevulde formulieren, toegestuurde bestanden en e-mails zijn enkel toegankelijk voor de leden van de integriteitscel.


Opvolging


Wij sturen een ontvangstbericht wanneer wij integriteitsvragen of -problemen ontvangen. Deze worden geregistreerd. Ook houden wij de indiener op de hoogte van het gevolg dat aan zijn vraag of klacht gegeven wordt en van eventuele verdere actiesU wil contact opnemen met de cel Integriteit van Brulocalis?

Stuur ons uw vraag of meld per mail een incident op integrity@brulocalis.brussels. Dat kan in vrije opmaak of via de standaardformulieren die u onder ‘Documenten’ vindt.


Relevante documenten (te downloaden):


Ethische code van Brulocalis(PDF)

Klachtenformulier (WORD).

Contact

Jean-Michel RENIERS

Laatste bijwerking

15.07.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links