Onze opdrachten voor internationale samenwerking

De voorbije jaren zijn de activiteiten van de Vereniging op Europees en internationaal vlak enorm toegenomen.

De rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan verscheidene commissies, werkgroepen, formele en informele platformen plaatst de Vereniging in het hart van de informatie en biedt haar de mogelijkheid om steeds uitgebreidere netwerken van contacten uit te bouwen.

Dankzij die uitwisselingen verspreidt de Vereniging onder haar leden de meest relevante informatie en goede praktijkvoorbeelden betreffende het Europees lokaal beleid, de projecten of partnerships die in de praktijk omgezet worden.

In 2001 kreeg de Vereniging een nieuwe uitdaging met het beheer van een programma voor ontwikkelingssamenwerking met gemeenten uit het Zuiden.

Dit programma wordt medegefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en is gericht op goed bestuur, met name:
  • de versterking van de capaciteiten van de gemeenten van het Zuiden via de medefinanciering van samenwerkingsverbanden voor gedecentraliseerde samenwerking
  • de uitwisseling van informatie en ervaringen aan de hand van thematische en/of gegrafische werkgroepen, zowel in het Noorden als in het Zuiden
  • het creëren van operationele synergie tussen actieve gemeenten in eenzelfde land
  • het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden op supralokale niveaus
  • het ontwikkelen van een samenwerkingsbeleid in de gemeenten in het Noorden

Laatste bijwerking

15.02.2008
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links