Alles rond het goed bestuur van een gemeente

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2018-2024

In dit memorandum de vragen, opmerkingen en eisen van Brulocalis en de conferentie van burgemeesters

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

29.06.2021 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021

Een subsidie van 15587996 EUR wordt toegekend aan de OCMW's om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. De subsidieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Deze subsidie kan eveneens worden gebruikt voor de tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Een aanvullende subsidie van 2963133 EUR wordt toegekend aan sommige OCMW's opgenomen in de bijlage bij het tweede besluit.

29.06.2021 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021

Een subsidie van 15587996 EUR wordt toegekend aan de OCMW's om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. De subsidieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Deze subsidie kan eveneens worden gebruikt voor de tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Een aanvullende subsidie van 2963133 EUR wordt toegekend aan sommige OCMW's opgenomen in de bijlage bij het tweede besluit.