Informatie over het lokale ambtenarenpensioen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.04.2023 KB tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers

Dit besluit brengt de nodige wijzigingen aan in de reglementering van het pensioenstelsel voor werknemers en van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) teneinde bepaalde welvaartsaanpassingen door te voeren, meer bepaald de verhoging van een aantal uitkeringen en berekeningsplafonds. Aangezien het verhogingen betreft boven op een aantal reeds geplande verhogingen voor 2024, voorziet dit besluit eveneens in de aanpassing van die al geplande verhogingen. 

03.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
15.03.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende
maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, betr. he

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor de periode van 01.07.2021 tot en met 30.06.2023 de toekeningsvoorwaarden van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor de werknemers met een leeftijd van 62 jaar, die een loopbaan van 40 jaar hebben en die onder het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ressorteren.

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
03.03.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten
voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap,
betr. de voorwaarden voor de t

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor de periode van 01.01.2023 tot 31.12.2024 de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar, ontslagen vóór 01.07.2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen).

Contact

William Verstappen
tel:+3222385174