Alle info over het Brusselse lokale overheidspersoneel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2018-2024

In dit memorandum de vragen, opmerkingen en eisen van Brulocalis en de conferentie van burgemeesters

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.05.2020 Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering [ BBHR ] nr. 2020/018 betr. de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie [ Coronavirus ]

Omwille van de coronavirus Covid-19 epidemie voorziet dit besluit in diverse maatregelen wat betreft de sociale inschakelingsondernemingen, de activiteitencoöperaties, de activiteitencoöperaties, het betaald educatief verlof, de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden (Activa), de verlenging van de geldigheidsduur van de dienstencheques en de PWA-cheques, de vrijstellingen van beschikbaarheid en de premies om de alternerende opleiding te stimuleren. 

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur