Alle info over het Brusselse lokale overheidspersoneel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2018-2024

In dit memorandum de vragen, opmerkingen en eisen van Brulocalis en de conferentie van burgemeesters

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Taalpremies

De FOD Binnenlandse Zaken verleent jaarlijks toelagen aan Brusselse instellingen en diensten voor

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

BBHR tot toekenning van een subsidie van 2500000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalinge

Een subsidie van 2500000 EUR wordt toegekend aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te bevorderen. Aan de plaatselijke besturen wordt een forfaitair bedrag van 4000 EUR toegekend voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen 01.01.2022 en 31.12.2022 ongeacht hun niveau. 

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur