Het gebruik van de talen in de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Taalpremies

De FOD Binnenlandse Zaken verleent jaarlijks toelagen aan Brusselse instellingen en diensten voor

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

20.12.2020 KB betr. de taalkaders van de centrale diensten van de federale politie, van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan op de politionele informatie

Dit besluit stelt de taalkaders vast van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, de taalkaders van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan op de politionele informatie, en de taalkaders van de taaltrappen 3 tot 6 van de centrale diensten van de federale politie en van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie.