Verzelfstandiging en samenwerking

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

18.05.2022 KB wijz. KB 28.06.2009 betr. de automatische toepassing
van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas
aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of
in een onzekere situatie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief, namelijk de winterkorting en de eenmalige forfaitaire uitfaseringsvermindering, en de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van warmte.

18.05.2022 KB wijz. KB 28.06.2009 betr. de automatische toepassing
van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas
aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of
in een onzekere situatie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief, namelijk de winterkorting en de eenmalige forfaitaire uitfaseringsvermindering, en de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van warmte.