Hier vindt u informatie rond projecten burgerschap, democratische participatie, gelijke kansenprojecten en de participatie van de Brusselse bevolking aan het beleid van hun gemeente.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale en participatieve democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2023

De oproep voor inzendingen voor de New European Bauhaus (NEB) Award 2023 staat open tot 31 januari om 19:00 CET. De wedstrijd wil goede praktijken, voorbeelden en concepten erkennen en belonen die duidelijk illustreren hoe de drie kernwaarden van de NEB - duurzaamheid, esthetiek en inclusie - in de praktijk kunnen worden gebracht.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

AMIF (2021-2027)

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is het programma va

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

24.01.2022 BVCGG wijz. BVCGG 19.07.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

De voorwaarden tot opschorting en vrijstelling van het inburgeringstraject worden gewijzigd. Het gaat onder andere om de opschorting zolang de nieuwkomer werkt of een opleiding volgt, ingeval van ziekte of het tijdelijk verblijf in het buitenland om medische redenen en ingeval er een onderbreking is van het verblijf en/of het verblijfsrecht van de nieuwkomer in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De nieuwkomer legt het bewijs tot opschorting voor aan de gemeente, behalve indien de opschorting blijkt uit het rijksregister.

24.04.2007 Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betr. de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20.06.1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting

De conventie waarmee deze ordonnantie instemt, wil personen met een handicap volledig integreren in het sociaal leven en wil hen laten meewerken aan de ontwikkeling en nastreven van ‘gelijkheid’. Nationale en internationale normen dienen hiertoe te worden ontwikkeld.

24.04.2007 Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betr. de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20.06.1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting

De conventie waarmee deze ordonnantie instemt, wil personen met een handicap volledig integreren in het sociaal leven en wil hen laten meewerken aan de ontwikkeling en nastreven van ‘gelijkheid’. Nationale en internationale normen dienen hiertoe te worden ontwikkeld.

Contact