Burgerschap en burgerparticipatie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond burgerschap en burgerparticipatie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Vandecasteele

Olivier Vandecasteele is vrij!

De Belgische ngo-medewerker, die 455 dagen lang in onmenselijke omstandigheden in een Iraanse gevangenis werd vastgehouden, is op vrijdag 26 mei vrijgelaten. Een grote opluchting voor zijn familie en vrienden, maar ook voor al wie zich achter de waarden van democratie, solidariteit en respect zet.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewijzigde Nieuwe gemeentewet: Brulocalis stelt transparantie op prijs, maar…

Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.
Analyses

Gemeenten in de bres voor de sociale cohesie

Terwijl onze democratieën meer dan ooit bedreigd lijken te zijn door een opeenvolging van crisissen en schandalen, die in de loop der jaren een voedingsbodem voor radicaal gedachtegoed vormden, staan de lokale besturen eens te meer in de eerste lijn. Zij spelen immers een sleutelrol in deze strijd tegen extremisme, isolationisme en de vertrouwenscrisis. Als reactie op de bedreigingen voor de sociale cohesie worden in het Brussels Gewest tal van projecten ontwikkeld om (opnieuw) relaties op te bouwen.
Analyses

Burgerparticipatie: een remedie voor de kwalen van de democratie?

Wijkraden, participatiebudgetten, burgervergaderingen... De burger krijgt al enkele jaren steeds meer inspraak in de Brusselse gemeenten. De crisissen van de voorbije jaren tonen aan dat het absoluut noodzakelijk is het imago van de democratie te vernieuwen, nieuw leven in te blazen en de politiek en de burger opnieuw met elkaar in contact te brengen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142