Burgerschap en burgerparticipatie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond burgerschap en burgerparticipatie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De Toekomsten van Brussel: de Brusselaars aan het woord om het Gewest opnieuw uit te vinden

De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project, dat begin november 2022 van start ging, biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich zonder taboes uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Publicaties

Analyses

Gemeenten in de bres voor de sociale cohesie

Terwijl onze democratieën meer dan ooit bedreigd lijken te zijn door een opeenvolging van crisissen en schandalen, die in de loop der jaren een voedingsbodem voor radicaal gedachtegoed vormden, staan de lokale besturen eens te meer in de eerste lijn. Zij spelen immers een sleutelrol in deze strijd tegen extremisme, isolationisme en de vertrouwenscrisis. Als reactie op de bedreigingen voor de sociale cohesie worden in het Brussels Gewest tal van projecten ontwikkeld om (opnieuw) relaties op te bouwen.
Analyses

Burgerparticipatie: een remedie voor de kwalen van de democratie?

Wijkraden, participatiebudgetten, burgervergaderingen... De burger krijgt al enkele jaren steeds meer inspraak in de Brusselse gemeenten. De crisissen van de voorbije jaren tonen aan dat het absoluut noodzakelijk is het imago van de democratie te vernieuwen, nieuw leven in te blazen en de politiek en de burger opnieuw met elkaar in contact te brengen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Contact