Burgerschap en burgerparticipatie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond burgerschap en burgerparticipatie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Meer mensen moeten naar de stembus bij volgende gemeenteraadsverkiezingen

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een projectoproep gelanceerd voor verenigingen die, in samenwerking met het plaatselijk gemeentebestuur, de organisatie willen ondersteunen van initiatieven om de Brusselaars bewust te maken van de noodzaak om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Het doel? Komen tot meer burgerparticipatie op lokaal niveau.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 136

Nieuwsbrief nr. 136 is zopas verschenen.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewijzigde Nieuwe gemeentewet: Brulocalis stelt transparantie op prijs, maar…

Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.
Analyses

Gemeenten in de bres voor de sociale cohesie

Terwijl onze democratieën meer dan ooit bedreigd lijken te zijn door een opeenvolging van crisissen en schandalen, die in de loop der jaren een voedingsbodem voor radicaal gedachtegoed vormden, staan de lokale besturen eens te meer in de eerste lijn. Zij spelen immers een sleutelrol in deze strijd tegen extremisme, isolationisme en de vertrouwenscrisis. Als reactie op de bedreigingen voor de sociale cohesie worden in het Brussels Gewest tal van projecten ontwikkeld om (opnieuw) relaties op te bouwen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142