Hier vindt u informatie over gelijke kansen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond gelijke kansen, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

BBHR tot toekenning van een globale subsidie van 1050000 EUR aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2021

Voor het jaar 2021 kent dit besluit subsidies toe voor een totaalbedrag van 1050000 EUR aan de lokale besturen die in de periode van 01.01.2021 tot 31.12.2021 voor contractuele betrekkingen minstens 10 % werkzoekenden in dienst zullen genomen hebben die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde.

01.04.2022 Wet wijz. afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betr. de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake
discriminatie

Deze wet wijzigt de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie op de arbeidsmarkt. Die wijzigingen betreffen de toepassing van discriminatietesten, de opheffing van de strafbaarstelling in hoofde van de sociaal inspecteurs (onder andere bij gebruik valse naam, handtekening op het CV, valse diploma's, ...) en de mogelijkheid om beroep te doen op derden.

01.04.2022 Wet wijz. afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betr. de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake
discriminatie

Deze wet wijzigt de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie op de arbeidsmarkt. Die wijzigingen betreffen de toepassing van discriminatietesten, de opheffing van de strafbaarstelling in hoofde van de sociaal inspecteurs (onder andere bij gebruik valse naam, handtekening op het CV, valse diploma's, ...) en de mogelijkheid om beroep te doen op derden.

Contact