Hier vindt u informatie over gelijke kansen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond gelijke kansen, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Présentations « groupe de travail boucles piétonnes »

Op 27 april 2023 kwamen de gemeenten, Brulocalis, AMT Concept en andere verenigingen samen om te praten over de doorstart van de voetgangerslussen, een project van Brussel Mobiliteit. Het project werd uitgelegd, suggesties en verwachtingen van de deelnemers werden verzameld en gastsprekers deelden er hun praktijkervaringen.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.
Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142