Hier vindt u informatie over gelijke kansen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond gelijke kansen, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Analyses

Allen naar de stembus!

Er worden momenteel heel wat initiatieven gelanceerd om zoveel mogelijk mensen die bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen misschien minder happig zijn om te gaan stemmen, naar de stembus te krijgen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Access City Award (2025)

De Europese commissie lanceert de editie 2025 van de prijs « Access City Award » (ACA 2025).

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbeschermi

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142