Maatschappelijke integratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

Meer middelen voor de ocmw’s tegen de enorme energiecrisis

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

FAQs

[FAQ] Ondersteuning van eenoudergezinnen op lokaal niveau

Eind 2023 hebben Brulocalis en de Federatie van Brusselse OCMW’s de maatschappelijk werkers van de OCMW’s en gemeenten van het Brussels Gewest uitgenodigd voor een nieuwe, inclusieve opleiding over de ondersteuning van eenoudergezinnen. 

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

03.04.2023 MB tot vaststelling van de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het gedetailleerd evaluatieverslag bedoeld in art. 9 van het BBHR 01.06.2022 houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin

Dit besluit bepaalt de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het gedetailleerd evaluatieverslag over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de sociale maatregelen die overeenkomstig de ordonnantie van 20.10.2006 ten uitvoer zijn gelegd ter bestrijding van de waterarmoede (sociale tegemoetkoming voor de watergebruiker die geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging).

Contact

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

tel:+3222385179
Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

tel:+3222385159
Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

tel:+3222385161
Sanoussy Balde
Sanoussy Balde

Algemeen OCMW adviseur

tel:+3222385156