Maatschappelijke integratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Aantal daklozen in Brussel stijgt met 200% in 15 jaar tijd

Sedert 2008 telt Bruss'Help om de twee jaar het aantal daklozen in het Gewest en het aantal mensen dat er geen woning kan vinden. Zo krijgt men een goed beeld van de situatie. Deze telling sluit aan bij de Europese strategie 2030 ter bestrijding van dakloosheid. Het laatste rapport is in samenwerking met het Brusselse OCMW net verschenen, en de cijfers zijn ontluisterend: een stijging van bijna 20% in twee jaar tijd en van meer dan 200% in 15 jaar!

Modellen

Publicaties

Analyses

Meer middelen voor de ocmw’s tegen de enorme energiecrisis

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.
Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

03.04.2023 MB tot vaststelling van de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het gedetailleerd evaluatieverslag bedoeld in art. 9 van het BBHR 01.06.2022 houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin

Dit besluit bepaalt de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het gedetailleerd evaluatieverslag over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de sociale maatregelen die overeenkomstig de ordonnantie van 20.10.2006 ten uitvoer zijn gelegd ter bestrijding van de waterarmoede (sociale tegemoetkoming voor de watergebruiker die geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging).

Contact

Sanoussy Balde
Sanoussy Balde

Algemeen OCMW adviseur

tel:+3222385156
Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

tel:+3222385161
Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

tel:+3222385159
Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

tel:+3222385179