Dierenwelzijn

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond dierenwelzijn, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 109

Nieuwsbrief nr. 109 is zopas verschenen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

06.02.2023 KB betr. de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

Dit besluit bevat maatregelen voor de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) bij gehouden runderen. Infectieuze boviene rhinotracheïtis is een dierenziekte die valt onder toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24.03.1987. Ter herinnering, de personen belast met het onderzoek en de vaststelling van inbreuken op de bepalingen van dit besluit kunnen bij de uitvoering van hun taken de bijstand van de politie inroepen, overeenkomstig de wet 24.03.1987.

17.02.2023 KB wijz. KB 10.11.2005 betr. retributies
bepaald bij art. 5 van de wet 09.12.2004 houdende de
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen

Dit besluit wijzigt het tarief van de retributie te betalen aan FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) door de operatoren die onderworpen zijn aan haar controle (zoals, onder andere, de rusthuizen, de ziekenhuizen, kribbes, scholen en slachthuizen). Het voorziet, op verzoek, een vrijstelling van de retributie voor een door de operator aangeduide plaats en bepaalt de voorwaarden ervan.

Contact