Dierenwelzijn

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond dierenwelzijn, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

10.02.2022 BBHR tot bepaling van de voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde vormen van vervoer van landbouwhuisdieren

Dit besluit bepaalt de voorwaarden van bepaalde vormen van vervoer van landbouwhuisdieren (schapen, geiten, gekweekt wild, varkens, paardachtigen, runderen, konijnen en pluimvee). Landbouwhuisdieren mogen alleen worden vervoerd wanneer in het voertuig het volledig ingevulde verplaatsingsdocument dierenwelzijn aanwezig is, waarvan het model in de bijlage bij dit besluit is opgenomen. De overtredingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft  onder andere door de lokale politie.

03.12.2020 KB wijz. diverse bepalingen die vallen onder de voedselveiligheid naar aanleiding van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Wegens de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit), worden diverse regelgevingen die vallen onder de voedselveiligheid aangepast, waaronder de regelgeving inzake de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens en de veterinaire controles voor producten die uit derde landen worden ingevoerd. Inbreuken op de bepalingen van die besluiten worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig hoofdstuk V en VI van de dierengezondheidswet van 24.03.1987 (waaronder door de lokale politie).

Contact