Groene ruimten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de groene ruimten, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

03 okt. 23
Auditorium BEL (Leefmilieu Brussel) - Thurn & Taxis, Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

19.12.1996 BBHR wijz. het KB 11.05.1989 houdende regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

Dit besluit wijzigt het KB 11.05.1989 houdende regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud. De opdracht van de Raad bestaat erin een advies uit te brengen aan de Regering of aan de door haar afgevaardigde Minister over elke aangelegenheid die binnen het toepassingsveld van de ordonnantie van 27.04.1995 valt. Hij brengt advies van initiatief uit op voordracht van ten minste vijf van zijn leden.

02.05.2013 BBHR tot vaststelling van de afwijkingen op het snoei- en kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus

Dit besluit stelt de afwijkingen vast op het snoei- en kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus, ingesteld door de ordonnantie van 01.03.2012. Het bepaalt in welke gevallen en onder welke voorwaarden snoeiwerkzaamheden met gemotoriseerd gereedschap en kapwerkzaamheden op bomen toegelaten zijn in de voornoemde periode. Het bepaalt verder de uitvoeringsmodaliteiten van kap- en snoeiwerkzaamheden in het kader van werken van openbaar nut.

Contact

Lisa Thibaut
tel:+3222385162
Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142