Groene ruimten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de groene ruimten, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

17.03.2022 KB wijz. KB 22.02.2021 betr. beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen

Dit besluit wijzigt de reglementering inzake bepaalde schadelijke organismen (quarantaine). Het gaat om de voor opplant bestemde niet-gecertificeerde knollen van 'Solanum tuberosum L.'. De uiterste data worden aangepast voor de aangifte bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van het voortbrengen van die knollen, alsook voor de mededeling van bepaalde wijzigingen in die aangifte. Ter herinnering, de overtredingen van dit besluit worden opgespoord en vastgesteld door de leden van de federale en van de lokale politie.

Contact