Openbare netheid en afval

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond openbare netheid en afval staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis brengt advies uit over clean.brussels, de nieuwe strategie rond openbare netheid

Brulocalis werd door de minister van Klimaattransitie, Milieu en Energie, Alain Maron, geraadpleegd over het ontwerp van strategie voor stedelijke netheid “clean.brussels”, dat eind dit jaar wordt voorgesteld. De nieuwe strategie gaat uit van een sectoroverschrijdende aanpak. De publieke en particuliere actoren en de gebruikers worden daarbij aan de hand van 65 maatregelen mee in het bad getrokken

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Levenskader | Afvalstoffen

De burgemeester van de gemeente waar zich afvalstoffen bevinden die een ernstige bedreiging kunnen vormen, mag alle nuttige maatregelen treffen om het gevaar te voorkomen of te verhelpen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

15.09.2020 MB wijz. MB 14.09.2017 dat de soorten plastic nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmaling gebruik bedoeld in art. 4.6.2. van het BBHR 01.12.2016 betr. het beheer van afvalstoffen

Dit besluit verduidelijkt dat de plastic zakken voor eenmalig gebruik die worden toegelaten tot 31.12.2029 zeer licht moeten zijn (met een wanddikte van minder dan 15 micron). Die zakken worden bestemd voor de verpakking van voedingswaren die in de kleinhandel verkocht worden die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen vloeien, voor zover de zak biogebaseerd en thuis composteerbaar is.

Contact