Openbare netheid en afval

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond openbare netheid en afval staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

LIFE (2021 - 2027)

« LIFE » is het kaderprogramma voor het milieu en de klimaatactie van de Europes

Food Waste Award 2022

De vzw Foodwin organiseert een nieuwe editie van de wedstrijd « The Food Waste Awards ».

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Levenskader | Afvalstoffen

De burgemeester van de gemeente waar zich afvalstoffen bevinden die een ernstige bedreiging kunnen vormen, mag alle nuttige maatregelen treffen om het gevaar te voorkomen of te verhelpen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

09.02.2023 BBHR betr. de ophaalmodaliteiten van toepassing op de
producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wijz. BBHR 18.07.2000 tot
regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekeni

Dit besluit bepaalt de ophaalmodaliteiten van toepassing op de producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met name de frequentie van doorgang). Het Gewestelijk Agentschap voor netheid (Net Brussel) is verantwoordelijk voor deze ophaling. Het doet dit via reguliere ophalingen, ophalingen op aanvraag en ophalingen via inzamelpunten.

27.01.2022 Ordonnantie houdende instemming met wijz. art. 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, en met wijz. Bijla

Deze ordonnantie stemt onder andere in met de wijziging van art. 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen. Deze wijziging werkt de bestaande juridische belemmeringen weg voor de uitvoer van CO2 ('offshore' grensoverschrijdend transport).

Contact