Pagina over de Weginfrastructuur en signalisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Brulocalis, ondertekenaar van de Green Deal Inclusive Carsharing

Tijdens het event Shared Mobility Rocks op 6 februari heeft Brulocalis, in gezelschap van de gewestelijke ministers bevoegd voor Leefmilieu en Mobiliteit, hun respectievelijke administraties, verschillende schepenen van de Brusselse gemeenten en heel wat verenigingen en bedrijven die in België actief zijn op mobiliteitsvlak, de Green Deal Inclusive Carsharing ondertekend.

Wegcode gewijzigd

Wat er veranderd is zijn de passage over het maximumvermogen van 15 kW voor gemotoriseerde vierwielers. Die is geschrapt. Ook moeten prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren en daarbij de bepalingen van de wegcode niet volgen, voortaan verplicht gebruik maken van het speciale geluidstoestel en de blauwe knipperlichten, er is een nieuw bord met een persoon die goederen laadt of lost, rijwielen mogen bijkomend voorzien worden van gele of oranje laterale signalisatiemiddelen en er zijn ook andere modaliteiten met betrekking tot gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Modellen

Publicaties

Analyses

Het plaatsen van signalisatie

De gemeentelijke of gewestelijke wegbeheerder moet wanneer hij signalisatie plaatst een aantal stappen doorlopen en ervoor zorgen dat de maatregelen transparant en consistent zijn.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

26 sep. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
08 okt. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Contact

placeholder
tel:+3222385176
Nina Ramos
Nina Ramos

Adviseur

tel:+3222385166
Philippe Moreau
tel:+3222385165