Op deze pagina vindt u een aantal goede mobiliteitpraktijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Publicaties

Analyses

Het erf, meer dan enkel een verkeersbord

Een van de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move is om wijken autoluwer te maken en meer plaats te geven aan actieve vervoersmodi, bv. aan voetgangers en fietsers. Daarvoor zijn een aantal maatregelen in uitvoering, waaronder de steeds populairder wordende ‘erven’.

Erven en woonerven

Brochure van het BIVV (nu Vias Institute) uit 2013 maar nog altijd in grote lijnen bijzonder actueel.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen