Pagina over het mobiliteitsbeleid in Brussel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Brulocalis brengt advies uit over het voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid

Brulocalis werd door Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt gevraagd naar een advies over de ontwerptekst voor de nieuwe mobiliteitsordonnantie. Deze ordonnantie stelt onder meer een kader vast voor het gewestelijk mobiliteitsplan (GMP), de gemeentelijke mobiliteitsplannen (GemMP) en de gewestelijke mobiliteitscommissie. Zij komt in de plaats van de ordonnantie van 26 juli 2013.

Brulocalis

Model van wegvergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

De voorbije jaren is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resoluut de weg ingegaan van het koolstofvrij maken van het verkeer (promoten van actieve modi en elektrische voertuigen, de invoering van de LEZ, enz.). In de algemene beleidsverklaring staat dat het Gewest diesel uiterlijk tegen 2030 en benzine en LPG uiterlijk tegen 2035 uit het straatbeeld wil. Hierdoor moeten er steunmaatregelen komen voor de alternatieven. Er moet bijvoorbeeld een publiek toegankelijk aanbod komen voor het opladen van elektrische voertuigen waar ook particulieren met hun wagen terecht kunnen.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

KB wijz. KB 21.12.2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Het KB 21.12.2013 stelt met toepassing van art. 5, par. 3, 3e lid, van de wet 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de voorlopige regels vast die als beheerscontract van de naamloze vennootschappen van publiek recht Infrabel en de NMBS gelden. Het wijzigingsbesluit van 29.03.2022 voegt een bedrag voor de NMBS toe in 2022 en voor Infrabel in 2023 aan hun subsidie 'Bijkomende financiering GEN en prioritaire infrastructuren'.