Actualiteit voor mobiliteit

Smart Cities for Smart Citizens

De Europese Investeringsbank en Belfius maken 400 miljoen euro vrij voor de totstandkoming van slimme en duurzame steden ... [18.06.2014] -

Smart Cities: commitments op Europees niveau

De Europese Commissie nodigt de Europese steden uit om zich te engageren voor het tot stand brengen van Smart Cities (deadline ... [21.05.2014] -

Louizalaan - evaluatie van de test

Het Gewest overweegt de aanpassingen te behouden, maar het overleg over de spreiding van de leveringen met de betrokken gemeenten ... [06.03.2014] AVCB

Toegankelijke gebouwen - handleiding (in het Frans)

Een initiatief van CAWaB en enkele Brusselse en Waalse ministers [20.02.2014] AVCB

Doorstorting van parkeerinkomsten - bijkomende tijd voor de gemeenten

De 15 % inkomsten uit parkeren die de gemeenten aan het Gewest moeten doorstorten, zijn niet verschuldigd voor het jaar 2 ... [17.10.2013] AVCB

Brussels Parkeeragentschap: vraag om uitstel van betaling aan het Gewest

De Vereniging schreef naar de Brusselse minister van Vervoer om bijkomende tijd te vragen voor de betaling door de gemeenten ... [13.08.2013] AVCB

Herinrichting van de flessenhals van de Louizalaan ?

Werkgroep “Code van de Wegbeheerder en aanvullende reglementen” & de flessenhals van de Louizalaan [08.07.2013] AVCB

Overzicht van de rechtspraak ivm parkeerheffingen

Tijdens infosessie op 7 juni 2013 [08.07.2013] AVCB

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Vorming op 6 juni 2013 [08.07.2013] AVCB

Week van Vervoering: startvergadering

Plenaire vergadering [08.07.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links