De opdrachten van de Mobiliteitscel


De Mobiliteitscel werd door de VSGB opgericht met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar takenpakket is gevarieerd, gaande van advies tot belangenbehartiging op technisch niveau.


Informatie en vorming


Eén van de voornaamste taken van de Mobiliteitscel is de gemeenten op de hoogte houden van de evolutie van alles wat verband houdt met mobiliteit en verkeersveiligheid.

Die informatieverspreiding gebeurt op verschillende manieren:
  • uiteenzettingen
  • website
  • tijdschriften (Nieuwsbrief, Mobiliteitsgids)
  • brieven aan de gemeenten
  • folders
  • ...
De Mobiliteitscel organiseert regelmatig vormingen voor gemeenten en politiezones, met name over het verkeersreglement, het toezicht op de aanvullende reglementen of de code van de wegbeheerder.


Advies aan gemeenten, politiezones, het Gewest en de federale overheid


Op verzoek van de gemeenten geeft de Mobiliteitscel advies. Die hebben meestal betrekking op de regelgeving, technisch of juridisch, maar soms ook op de inrichtingen, in nauwe samenwerking met het BIVV, dat dit domein grondig kent. De adviezen worden mondeling of schriftelijk gegeven, naar gelang de aard van de vraag of de bestemmeling.

Ook het Gewest en de federale overheid vragen soms het advies van de Cel.


Belangenbehartiging op technisch niveau


Voor de behartiging van de belangen op technisch niveau klopt de Cel aan bij de bevoegde overheden, bij voorbeeld om de regelgeving te doen aanpassen om de belangen van de gemeenten zo goed mogelijk in aanmerking te nemen. De invoering van de nieuwe "Europese "parkeerschijf en de "gemeentelijke parkeerkaart" zijn daar voorbeelden van. De belangenbehartiging op politiek niveau daarentegen is in handen van de politieke verantwoordelijken van de Vereniging.

Laatste bijwerking

02.04.2013
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links