Projectoproep "duurzame mobiliteit"

Brussel Mobiliteit in samenwerking met Brulocalis lanceert een projectoproep ter attentie van de Brusselse gemeenten voor de uitvoering van « duurzame mobiliteitsprojecten ».

Het betreft acties die in lijn zijn met de gewestelijke prioriteiten en die o.m. in het Gewestelijk Mobiliteitsplan

« Good Move » vastgelegd zijn.

Deze projectoproep bestaat uit 3 delen :

Deel A. De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte

 

Deel B. Actieve schoolmobiliteit (cf. fiche)

Deel C. Innoverende projecten (cf. fiche)


De initiatieven moeten goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen en moeten plaatsvinden op het grondgebied van het BHG.

Brussel Mobiliteit en Brulocalis zetten de methodologische ondersteuning van de gemeenten voort, vóór de indiening van de projecten, tijdens de uitvoering van de projecten en na de uitvoering van de projecten.

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.


Deadline


Het kandidaatsdossier mag naar Brulocalis verstuurd worden (mob@brulocalis.brussels),

iedere eerste maandag van de maand vanaf februari 2020, namelijk op:
- 3 februari
- 2 maart
- 6 april
- 4 mei
- 1 juni
- 29 juni
- 21 augustus
- 7 september

 

U wenst te deel nemen?

 

Contacten


Mevr. Sophie VAN DEN BERGHE 
Tel 02 238 51 76 
sophie.vandenberghe@brulocalis.brussels

Mevr. Virginie RANDAXHE 
Tel 02 238 51 67 
virginie.randaxhe@brulocalis.brussels

 

Andere subsidies

Andere regionale subsidies betreffend mobiliteit en verkeersveiligheid kunnen hier geraadpleegd worden.

Contact

Sophie VAN DEN BERGHE, Virginie RANDAXHE
 

Laatste bijwerking

09-01-2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links