Projectoproep "duurzame mobiliteit"

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep ter attentie van de Brusselse gemeenten voor de uitvoering van « duurzame mobiliteitsprojecten ».

Het betreft acties die in lijn zijn met de gewestelijke prioriteiten en die o.m. in het Gewestelijk Mobiliteitsplan « Good Move » (infra) vastgelegd zijn.

Deze projectoproep bestaat uit 3 delen :

De initiatieven moeten goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen en moeten plaatsvinden op het grondgebied van het BHG.


Brussel Mobiliteit en Brulocalis zetten de methodologische ondersteuning van de gemeenten voort, vóór de indiening van de projecten, tijdens de uitvoering van de projecten en na de uitvoering van de projecten.

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

De projecten moeten tevens beantwoorden aan de specifieke selectiecriteria  eigen aan elk project (cf. criteria in de respectievelijke fiches, supra).

Het kandidaatsdossier mag, vanaf januari 2021, elke eerste maandag van de maand naar Brulocalis ( mob@brulocalis.brussels ) verstuurd worden, te weten :

  • 4 januari,
  • 1 february,
  • 1 maart,
  • 5 april,
  • 3 mei,
  • 7 juni,
  • en 5 juli.
 

U wenst te deel nemen?
Download de projectproep

 

Contacten

Mevr. Sophie VAN DEN BERGHE 
Tel 02 238 51 76 
sophie.vandenberghe@brulocalis.brussels

Mevr. Nina RAMOS
Tél 02 238 51 66
nina.ramos@brulocalis.brussels

Andere subsidies
Andere gewestelijke subsidies over mobiliteit en verkeersveiligheid kunnen zich terugvinden in onze subsidiedatabank .

Contact

Sophie VAN DEN BERGHE, Nina RAMOS
 

Laatste bijwerking

25-01-2021
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links