Monumenten en sites, investeringen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond monumenten en sites en investeringen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

11.03.2021 BBHR wijz. BBHR 24.06.2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor restauratiewerken aan klein erfgoed

In het besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van klein erfgoed, worden terminologische wijzigingen aangebracht en wordt het begrip klein erfgoed bijgewerkt, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 30.11.2017. Thans worden ook de ingrepen die nodig zijn voor de bewaring van de in de inventaris van het onroerend erfgoed vermelde bomen op basis van dit besluit subsidieerbaar. Ter herinnering, onder meer de gemeenten, OCMW's en kerkbesturen zijn begunstigden voor de subsidies. 

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur