Monumenten en sites, investeringen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond monumenten en sites en investeringen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

13.11.2022 KB wijz. KB 11.11.2019 betr. het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire
inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Dit besluit voorziet dat de behandeling van de aanvragen van een oorspronkelijk en een manueel aanvullend hypothecair getuigschrift verder kan worden geautomatiseerd voor wat de personen betreft over wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur