De wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond wegen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Model van wegvergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

De voorbije jaren is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resoluut de weg ingegaan van het koolstofvrij maken van het verkeer (promoten van actieve modi en elektrische voertuigen, de invoering van de LEZ, enz.). In de algemene beleidsverklaring staat dat het Gewest diesel uiterlijk tegen 2030 en benzine en LPG uiterlijk tegen 2035 uit het straatbeeld wil. Hierdoor moeten er steunmaatregelen komen voor de alternatieven. Er moet bijvoorbeeld een publiek toegankelijk aanbod komen voor het opladen van elektrische voertuigen waar ook particulieren met hun wagen terecht kunnen.

Modellen

Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

EFRO-BHG (2021-2027)

De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest heeft op 20 juli 2021 een nieuw operati

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Levenskader| De rooiplannen

De gemeenteraad stelt de rooilijnen van de gemeentewegen vast. Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijzondere rooiplannen goed.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur