Hier staat informatie over het woonbeleid van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond wonen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Afronding van het Europese project IncluCities: aanbevelingen voor het beleid voor de integratie van migranten in Brussel.

Naar aanleiding van het colloquium ‘Training Academies of IncluCities’ dat Brulocalis op 7 en 8 december heeft georganiseerd, hebben de deelnemers aan het colloquium aanbevelingen geformuleerd in vier domeinen betreffende de integratie van migranten in Brussel.

Publicaties

Analyses

Luchtkwaliteit en brandpreventie: voor welke uitdagingen staan de lokale besturen om de burger te beschermen?

De lokale besturen hebben een groot vastgoedpatrimonium dat niet alleen bestaat uit sociale woningen (of woningen met een sociaal karakter), maar ook uit administratieve gebouwen die toegankelijk zijn voor de burgers. Welke normen op het vlak van luchtkwaliteit zijn er momenteel van toepassing? Welke inspirerende initiatieven worden er op dat vlak op het terrein genomen?
Analyses

Vormen van huisvesting : co-living, intergenerationeel wonen & toeristische logies

De huisvestingskwestie is momenteel brandend actueel en toont een opmerkelijke evolutie aan in onze manier van leven (we leven meer in gemeenschappen en delen woningen vaker met anderen). Het is zeker zo dat er vandaag in Brussel steeds meer alternatieve woonprojecten zijn, die vaak gericht zijn op gemeenschappelijk wonen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Huisvesting| De opeising van verlaten gebouwen

Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

25.04.2007 Wet houdende diverse bepalingen IV - Justitie - Wijzigingen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de huurcontracten (art. 97-103)

Om mogelijke discriminatie bij het toekennen van een huurovereenkomst tegen te gaan dient elke publieke en officiële mededeling inzake het te huur stellen van een goed onder meer een beschrijving van het te huur gestelde goed te vermelden, het bedrag van de gevraagde huurprijs en het bedrag van de gemeenschappelijke lasten. De gemeente kan de inbreuken op deze verplichting vaststellen, vervolgen en bestraffen door middel van administratieve sancties.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155