Documenten voor ruimtelijke ordening


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Medehuur en stedenbouwkundige vergunning in het Brussels hoofdstedelijk gewest 03-08-2020
2019 [Laatste update]
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) stedenbouwkundige verordeningen en toelatingen 28-11-2019
2019 [Laatste update]
Hervorming van het BWRO. Stedenbouwkundige verordeningen: een ware facelift 24-05-2019
2019 [Laatste update]
Cyclus thematische vormingssessies mobiliteit en verkeersveiligheid ter attentie van de nieuwe verkozenen : slides van de uiteenzettingen 26-03-2019
2018 [Laatste update]
Hervorming van het BWRO: bron van ongerustheid voor de gemeenten 09-02-2018
Stedenbouwkundige vergunning om het gebruik van een handelzaak te wijzigen : de rechter geeft de buurtbewoners gelijk 09-02-2018
2018 [Laatste update]
Geschiedenis van de stadsplanning in Brussel 23-01-2018
2017 [Laatste update]
Toeristische logies in Brussel 22-06-2017
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2016 [Laatste update]
Stedelijke herwaardering vernieuwd! 15-11-2016
2016 [Laatste update]
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2015 [Laatste update]
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
2015 [Laatste update]
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
2014 [Laatste update]
Brussels Smart Cities 08-12-2014
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Bezetting van het openbaar domein - model van belastingreglement 14-10-2014
2014 [Laatste update]
Nieuwe regeling voor stedenbouwkundige misdrijven: een verwachte hervorming 31-07-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
De motivering van stedenbouwkundige vergunningen: ervaring in Ukkel 18-03-2014
De formele motivering van bestuurshandelingen 14-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
De nieuwe gewestelijke regeringsverklaring 03-07-2013
De wijziging van het aantal woningen in stedenbouwkundig recht 03-07-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
Stedenbouwkundige vergunningen inzake openbare wegen: beraadslaging binnen de gemeenteraad is nog altijd verplicht 11-03-2013
2012 [Laatste update]
Er moeten prioriteiten vastgelegd worden in de planning 26-06-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
HORECA terrassen langs de weg - zijn er stedenbouwkundige verplichtingen? 14-12-2011
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: interview met de gewestelijke coördinatiedienst 14-12-2011
2011 [Laatste update]
Algemene beleidsverklaring 2011-2012 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Rehabilitatie van leegstaande verdiepingen boven handelszaken 16-03-2011
2010 [Laatste update]
Normen i.v.m. leegstaande gebouwen 29-11-2010
Stakingsvordering inzake leefmilieu 19-11-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Stedenbouwkundige en milieu-overtredingen 15-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Parlement consolideert de stedenbouwkundige lasten 27-05-2010
2009 [Laatste update]
Het onderdeel duurzame ontwikkeling in het Brussels regeerakkoord 16-11-2009
Het onderdeel mobiliteit in het Brussels regeerakkoord 16-11-2009
2009 [Laatste update]
Nietigverklaring van het besluit ivm stedenbouwkundige lasten 08-09-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Hervorming Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening 16-06-2009
2009 [Laatste update]
Vergunningplichtige bestemmingswijzigingen : vademecum 28-05-2009
2008 [Laatste update]
Handelingen en werken van geringe omvang - besluit herzien en verbeterd 19-12-2008
Energieprestatie van gebouwen - infosessie voor gemeentemandatarissen 17-12-2008
Parkeerbeleid in België: studiedag 17-12-2008
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Stedenbouwkundige lasten: praktijk en vooruitzichten 19-11-2008
2008 [Laatste update]
Hoogstammige bomen 14-10-2008
2008 [Laatste update]
Energieprestatie van gebouwen (EPB) 08-07-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen: vademecum en model 20-05-2008
2008 [Laatste update]
Titel VIII van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening : een nieuw instrument om de verkeersdrukte te beperken 07-02-2008
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Phone- en nightshops: nieuwe bevoegdheden van de wet van 10.11.2006 15-05-2007
2007 [Laatste update]
De taken van de gemeente 31-01-2007
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2005 [Laatste update]
De zone 30 en de zone 30 in schoolomgeving 08-12-2005
2005 [Laatste update]
Integratie van telecommunicatie in de stad - Infosessie 30-11-2005
2005 [Laatste update]
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen betreffende de paraboolantennes 01-08-2005
2005 [Laatste update]
Phone-shops en night-shops: mogelijkheden voor de gemeenten 11-05-2005
2004 [Laatste update]
Het wijkcontract, een duurzaam contract met de buurt? 15-12-2004
2004 [Laatste update]
De stedenbouwkundige verzegeling 28-05-2004
2004 [Laatste update]
Stedenbouwkundige lasten verlicht 31-03-2004
2003 [Laatste update]
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
2003 [Laatste update]
De harmonisatie van de stedenbouwkundige lasten 19-07-2003
2003 [Laatste update]
Nieuwe GSV maakt komaf met de rechtsonzekerheid 04-06-2003
2003 [Laatste update]
De testoperatie “Louiza” (in de flessenhals van de Louizalaan): voor een beter beheer van het verkeer op dit Brusselse kruispunt 28-02-2003
2002 [Laatste update]
Wijziging van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en stedenbouw (III) 04-12-2002
2002 [Laatste update]
Wijziging van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en stedenbouw (II) 04-11-2002
2002 [Laatste update]
Beheer van kruispunten en prioriteitsconflicten tram/voetgangers: analyse van een nieuw type wegmarkering en test op een gewestweg 28-06-2002
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links