De laatste jaren heeft de omvang van vluchtelingenstromen en migratiecrises aanleiding gegeven tot heel wat discussie en veel vragen over de opvang en integratie van migranten, die, mits goed beheerd, een aanwinst kunnen zijn voor onze economie en samenleving, vooral op de lange termijn.

Aangezien migratiestromen vooral naar stedelijke gebieden trekken, zijn steden en lokale overheden verantwoordelijk voor de sociale samenhang en het recht op de stad. Deze twee doelstellingen hangen nauw samen met de lokale governance van migratie, in het bijzonder met het vermogen van steden om kwetsbare groepen te helpen toegang te krijgen tot basisdiensten en hun rechten en waardigheid te beschermen. "De internationale gemeenschap erkent in toenemende mate dat de ontwikkelings- en welzijnsdoelstellingen van de mondiale agenda moeilijk te verwezenlijken zullen zijn zonder aandacht voor het statuut van migranten, vluchtelingen en ontheemden", aldus de United Cities and Local Governments (UCLG). 

Voor meer informatie over de verschillende internationale verbintenissen en mechanismen, zie de rubriek "Resources".

 

Doelstellingen van Stad en migratie

  • Brusselse steden en gemeenten informeren en uitrusten op het gebied van opvang, integratie en integratie van migranten en vluchtelingen;
  • Het delen van de acties, bespiegelingen en resultaten van het Europese project IncluCities;
  • Verspreiden van nieuws, artikelen, publicaties, hulpmiddelen en tools in verband met migratie en lokale bestuurlijke aspecten en vooruitzichten.

Nieuws

Publicaties

Contact