Documenten voor toezicht


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Wegverkeer: model van aanvullend reglement 06-01-2020
2019 [Laatste update]
Toezicht op de gemeenten 23-08-2019
2018 [Laatste update]
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
2018 [Laatste update]
De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor 19-06-2018
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2016 [Laatste update]
Vastgoedtransacties: nieuwe omzendbrief versoepelt de regels 24-03-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2015 [Laatste update]
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Elektronische communicatie - meer mogelijkheden, maar een riskant systeem 14-10-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
De gemeentelijke bevoegdheden, resultaat van het subsidiariteitsbeginsel 02-06-2014
2014 [Laatste update]
Brussel Plaatselijke Besturen vernieuwt webportaal 17-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
De nieuwe gewestelijke regeringsverklaring 03-07-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
De vrouw in de gemeentelijke sfeer 11-03-2013
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2009 [Laatste update]
Vordering tot vernietiging van een gemeentelijk reglement - Arrest van het Grondwettelijk Hof 21-09-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Wetgeving en procedures inzake overheidsopdrachten : vademecum 29-08-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2007 [Laatste update]
Aanvullende reglementen en goede praktijkvoorbeelden ivm de plaatsing van verkeerstekens 29-11-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Administratief toezicht: nieuwe stukken die overgemaakt moeten worden 15-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2004 [Laatste update]
Het administratief toezicht op de lokale besturen in het Brussels Gewest 15-11-2004
2004 [Laatste update]
Verhoudingen tussen gemeente en OCMW na 1 januari 2004 30-09-2004
2001 [Laatste update]
Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-12-2001
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links