Actualiteit voor wegen

[Covid-19] Overlegging van Akten aan de Toezichthoudende Overheden - Brussel Plaatselijke Besturen

[UPDATE 30.03.2020] Om de verspreiding van het virus bij de bevolking en de GOB te beperken, hebben de Brusselse Plaatselijke ... [30.03.2020] AVCB

[Covid-19] Omzendbrief van het College van procureurs-generaal

Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk beleid aangenomen ... [26.03.2020] AVCB

[Covid-19] De continuïteit van de publieke dienstverlening en COVID 19

De continuïteit van de dienstverlening moet gewaarborgd blijven. Er moet echter wel rekening gehouden worden met een aantal ... [23.03.2020] AVCB

Mobiliteit en verkeersveiligheid: ontmoeting met minister Elke Van den Brandt

Op 2 december mocht Brulocalis de Brusselse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, Elke Van den ... [03.12.2019] AVCB

Brulocalis publiceert nieuwe, bijgewerkte Brulocafiches!

Zoals reeds aangekondigd hebben Brulocalis en haar juridische Studiedienst nieuwe Brulocafiches bijgewerkt en ontwikkeld ... [21.11.2019] AVCB

Activiteitenverslag 2018 is verschenen

Het activiteitenverslag 2018 van Brulocalis is raadpleegbaar [01.07.2019] AVCB

Ontwerpbesluit ter uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg – Advies Brulocalis

In maart 2019 schreef Brulocalis aan de regering ter kennisgave van haar advies over het ontwerpbesluit tot uitvoering van ... [11.06.2019] AVCB

Bouwplaatsen op de openbare weg - hoorzitting in het Brussels Parlement

Brulocalis gehoord in het Brussels Parlement [24.01.2018] AVCB

Brulocalis geeft advies ivm het voorontwerp van ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

[18.10.2017] AVCB

Nieuws van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

[23.06.2016] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links