Actualiteit voor wegen

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Wegenwerken onderworpen aan voorafgaande verklaring - VSGB verkrijgt vereenvoudiging

Naar aanleiding van de actie van de VSGB heeft de Regering haar ontwerp van besluit gewijzigd in het voordeel van de gemeenten. ... [09.04.2014] AVCB

Voetgangersrijen: de VSGB coördineert de voorbereiding

[14.03.2013] AVCB

Plan ivm toegankelijkheid van de wegen: op bezoek in Rijsel

De mobiliteitscel van de Vereniging wou er vooral de relevantie van dit type planning bestuderen met het oog op de inspanningen ... [06.03.2013] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Bouwplaatsen op de weg: advies ivm voorontwerp van besluit

[28.06.2012] AVCB

Ondergrondse leidingen - ons advies

De Vereniging dringt erop aan de nodige middelen vrij te maken om zo snel mogelijk werk te maken van een kadaster van de ... [28.06.2012] AVCB

Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen - update

Bijgewerkte versie beschikbaar! [17.02.2012] AVCB

Gewestelijk Plan Duurzame Ontwikkeling: VSGB vraagt raadpleging gemeenten

Naar aanleiding van een bezoek van de adviseur van de minister-president vroeg de VSGB de gemeenten de kans te geven hun ... [19.12.2011] AVCB

Mobiliteit: van de autoloze zondag naar de campagne verkeersveiligheid

De Vereniging is actief op vele fronten: de Week van Vervoering, leveringen, pollutiepieken, campagne verkeersveiligheid ... [08.11.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links