Modelbesluit voor aansluiting bij de aankoopcentrale voor de tweede pensioenpijlerOp 24 mei 2022 heeft minister Bernard Clerfayt een omzendbrief 2022/06 rondgestuurd m.b.t. de “Contractuele personeelsleden van de plaatselijke besturen - tweede pensioenpijler: federale aankoopcentrale”.

De omzenbrief beschrijft de procedure voor het plaatsen van een bestelling bij het pensioenfonds dat door de aankoopcentrale van de federale pensioendienst moet worden aangewezen. Dat pensioenfonds zal instaan voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel lokale overheidspersoneel.

Modelbesluit voor aansluiting bij de centrale


De eerste stap in de procedure is aansluiten bij de aankoopcentrale van de federale pensioendienst. Brulocalis heeft daarvoor voor de gemeenteraden en de raden voor maatschappelijk welzijn een modelbesluit opgemaakt. Eenmaal goedgekeurd, kan het besluit bezorgd worden aan de federale pensioendienst via volgend adres: lokaletweedepijler@sfpd.fgov.be.

In de omzendbrief wordt nog eens gewezen op de zeer krappe deadline voor de aanbestedingsprocedure. Het toetredingsbesluit moet nog vóór de zomervakantie aan de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd worden. Het staat elke gemeente uiteraard vrij om apart een contract af te sluiten. Idealiter gebeurt dat vóór 31 december 2022. Zo kan de gemeente genieten van de gewestelijke premie die gekoppeld is aan de loonsopslag en van de federale premie, met een halvering van de kosten van de responsabiliseringsbijdrage tot gevolg.

Door via de aankoopcentrale te gaan, wordt die deadline in principe gehaald en kan men volgens ons genieten van efficiënte financiële en organisatorische voorwaarden.

Een bestuur dat tot de aankoopcentrale toetreedt, is daarna, wanneer het pensioenfonds aangeduid is, evenwel niet verplicht om effectief bij dat fonds bestelling te plaatsen.

Optreden van Brulocalis


De medewerkers van Brulocalis hebben de procedure die van toepassing is op de Brusselse lokale besturen in detail toegelicht tijdens de webinar “Hoe toetreden tot de overheidsopdracht van de Pensioendienst?” die de federale pensioendienst op 2 juni heeft georganiseerd. Bedoeling was een overzicht te geven van wat het lokaal bestuur concreet moet doen om bij het pensioenfonds te kunnen aansluiten. Het materiaal en het filmpje van de webinar zijn terug te vinden op de website van de federale pensioendienst: https://www.sfpd.fgov.be/nl/tweede-pensioenpijler-provinciale-en-plaatselijke-besturene-bra-nhe

De adviseurs van Brulocalis beantwoorden graag al uw vragen.

« Terug

Auteur

Maxime BANSE
Publicatiedatum
07-06-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links