Nieuwkomers: verplicht inburgeringstraject later in werking [Update]

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Openbare netheid, Welzijn en Gezondheid Alain MARON is ingegaan op de vraag van de lokale besturen om de inwerkingtreding van het verplicht inburgeringstraject uit te stellen tot 1 juni 2022. Update: de wetteksten zijn gepubliceerd.

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Openbare netheid, Welzijn en Gezondheid Alain MARON gaat akkoord om het verplicht inburgeringstraject later in werking te doen treden, teneinde rekening te kunnen houden met de Oekraïense crisis.

Het verplicht inburgeringstraject wordt dus van kracht op 1 juni 2022 en niet op 1 april 2022. Gedurende deze periode kan de reglementering worden aangepast zodat mensen uit Oekraïne het verplicht inburgeringstraject niet moeten volgen. Deze mensen krijgen niettemin wel de kans om het traject vrijwillig te volgen.

Update eind mei 2022


Het besluit dat de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 11.05.2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers en van haar uitvoeringsbesluit van 19.07.2018 vastlegt op 01.06.2022 en het besluit dat de personen die tijdelijke bescherming genieten op basis van de richtlijn 2001/55/EG, vermeld in art. 57/29 tot 57/36 van de wet 15.12.1980 inzake de vreemdelingen (in dit geval Oekraïense vluchtelingen), vrijstelt van de verplichting tot het volgen van een inburgeringstraject omwille van het voorlopig karakter van hun verblijf, werden gepubliceerd.

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
27-06-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links