Bannière

Nieuws

5 resultaten op 513

Olivier Vandecasteele is vrij!

De Belgische ngo-medewerker, die 455 dagen lang in onmenselijke omstandigheden in een Iraanse gevangenis werd vastgehouden, is op vrijdag 26 mei vrijgelaten. Een grote opluchting voor zijn familie en vrienden, maar ook voor al wie zich achter de waarden van democratie, solidariteit en respect zet.
Publicatiedatum : 1 juni 2023
Materie(s) :

Brusselse lokale mandatarissen krijgen nieuwe genderneutrale sjerp in de kleuren van het Gewest

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft de Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit tot wijziging van de sjerp van de lokale mandatarissen. De veranderingen hebben betrekking op het model van de sjerp, maar ook op de manier waarop hij gedragen wordt. De doelstelling? De sjerp vernieuwen om hem meer te laten aansluiten bij het Brusselse DNA en bij de vervrouwelijking van de functie.
Publicatiedatum : 9 mei 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Fiscale hervormingsplannen: de gemeenten vragen budgettair neutrale maatregelen

De federale regering heeft in haar beleidsverklaring een fiscale hervorming aangekondigd. Een en ander wordt nu duidelijker. In afwachting dat de regering de besprekingen verderzet, wijzen de verenigingen van steden en gemeenten op de ingrijpende gevolgen van deze plannen voor de inkomsten uit de aanvullende gemeentebelasting. Tax Shift I en II hebben de Belgische gemeenten al honderden miljoenen euro's gekost en het zou onaanvaardbaar zijn dat zij, gezien de huidige financiële moeilijkheden, opnieuw moeten opdraaien voor een deel van de kosten van de geplande maatregelen.
Publicatiedatum : 28 april 2023
Materie(s) :
Lokale besturen

Maatschappelijk werkers van de Brusselse OCMW’s leggen het werk neer: “Alleen een billijke en duurzame financiering van de OCMW's kan een antwoord bieden op de stakingen bij de Brusselse maatschappelijk werkers”

Op dinsdag 25 april hebben de maatschappelijk werkers van de Brusselse OCMW’s het werk neergelegd. De voorzitter van de Federatie van de Brusselse OCMW’s Khalid Zian heeft een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront ontvangen. Die kreeg de kans om hun eisen naar voren te brengen. Hij deelt de bezorgdheid van de vakbonden en dringt aan op een structurele nieuwe financiering van de OCMW's.
Publicatiedatum : 27 april 2023
Materie(s) :
OCMW
Abonneer op RSS | Nieuws