Van 26 tot 28 oktober vond in Straatsburg de 41 e zitting van het Congres van de Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (CPLRE) plaats.

Het CPLRE bestaat uit 318 vertegenwoordigers van meer dan 200.000 lokale en regionale overheden uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Net als de Parlementaire Vergadering is het Congres een raadgevend orgaan dat de stem van de lokale en regionale democratie vertegenwoordigt in de Raad van Europa.

Het Congres is samengesteld uit twee kamers: de Lokale Kamer en de Regionale Kamer. De Belgische delegatie bestaat uit zeven gewone leden en zeven plaatsvervangende leden uit de gemeenten en uit de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. Brulocalis neemt het secretariaat van de delegatie op zich.

41e zitting van het congres:


Tijens de 41e zitting van het Congres focusten de leden van de Belgische delegatie vooral op twee onderwerpen die in Straatsburg zij voorgesteld:
• Collaboratieve platformen voor woningverhuur: uitdagingen en mogelijheden voor gemeenten;
• Thematisch debat: werkomstandigheden van de lokale verkozenen in tijen van haatzaaieri en fake news op het internet.

In dit artikel zullen we het vooral hebben over het tweede onderwerp en kaarten we dat van de platformen voor woningverhuur maar kort aan.


Lees het artikel van de Nieuwsbrief 126


Lees ook