De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project, dat begin november 2022 van start ging, biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich zonder taboes uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Onder de titel “De Toekomsten van Brussel” biedt dit proces van burgerdemocratie ruimte voor vrije meningsuiting waar de stemmen van de burgers gehoord en gerespecteerd worden.

De organisatie van onze instellingen, de werking van het overheidsbeleid, de gemeenten, …: de burgers worden uitgenodigd om hun mening te geven over een reeks thema's, zoals mobiliteit, de verkiezingen, het vertrouwen van de burgers in hun vertegenwoordigers, huisvesting, openbare netheid, veiligheid en de territoriale indeling van de gemeenten.

Stand van zaken:

  • Eerste fase van de procedure: de enquête bij de Brusselse burgers werd uitgevoerd van 7 november tot 5 december 2022 met een steekproef van 1.151 Brusselaars die representatief is voor de Brusselse bevolking en haar diversiteit.

Deze vragenlijst diende om de prioriteiten van de burgers te begrijpen en om hun voorkeuren met betrekking tot de mogelijke verbeterpistes vast te stellen.

De methodologie en de inhoud van de enquête zijn beschikbaar op de website van de Toekomsten van Brussel: www.detoekomsten.brussels

  • Tweede fase van de procedure: de thematische institutionele debatten zijn gestart in januari 2023 en werden afgesloten op 20 maart. Ditmaal zijn het de institutionele actoren en uit het maatschappelijk middenveld (sociale organisaties, gemeenten,...) die uitgenodigd werden voor een debat.

De bedoeling? Gebruikmaken van hun expertise en ervaring om de situatie te beoordelen en de grote uitdagingen voor het Gewest te bepalen voor elk van de behandelde thema’s.

Op de website van de Toekomsten van Brussel zal ook een samenvatting van elk debat beschikbaar zijn.

  • Derde fase van de procedure: de burgerontmoetingen, ingedeeld per thema, met burgers en centrale actoren (institutioneel, georganiseerd maatschappelijk middenveld, etc.) zijn begonnen op 11 maart 2023. De deelnemers worden uitgenodigd om de tijdens fase 2 opgestelde evaluatie te testen en te versterken en om aanbevelingen uit te werken met het oog op de verbetering van de werking van het Brussels Gewest.

Op de website van de Toekomsten van Brussel zal ook een samenvatting van elke ontmoeting beschikbaar zijn.

!!Je kan nog steeds inschrijven!! Iedere burger is vrij om zich in te schrijven voor een burgerontmoeting naar keuze via het formulier 

  • Een laatste fase van uitwisseling zal georganiseerd worden op 20 juni om deze brede raadplegingsprocedure af te sluiten. Dat zal de gelegenheid zijn om de resultaten van alle discussies voor te stellen en de deelnemers de kans te geven een laatste keer hun mening te formuleren of hun gedachtegang nog verder te ontwikkelen.

De bijdragen van alle debatten zullen in aanmerking worden genomen door experten die door de Regering gemandateerd werden om haar een eindrapport met aanbevelingen en concrete actiepistes te bezorgen. Dit eindrapport wordt verwacht tegen september 2023.