Een overlijden moet niet meer schriftelijk gemeld worden aan de FOD Financiën aangezien het kantoor Rechtszekerheid sinds 2009 van een overlijden op de hoogte wordt gebracht via het rijksregister.

In artikel 104 van het Wetboek der successierechten stond dat 'De Koning de nodige maatregelen neemt opdat de gemeentebesturen bericht geven van de overlijdens aan de ontvangers van de successierechten, en hun aanduiden, in zover deze besturen er kennis van hebben, of de overleden personen al dan niet roerende of onroerende goederen bezaten'. Het artikel is immers opgeheven bij de wet van 11 juli 2018 (BS 23 juli 2018). De gemeentebesturen moeten het kantoor Rechtszekerheid van de FOF Financiën niet meer van een overlijden op de hoogte brengen.

Wij publiceren het nog eens omdat de FOD Financiën ons heeft laten weten dat meerdere Brusselse gemeenten nog altijd overlijdens schriftelijk melden.