Het e-Procurementplatform steekt in een nieuw jasje sinds 4 september 2023: toepassingen zoals e-Notification, e-Tendering en Free Market zijn niet langer beschikbaar. Wat zijn de voorwaarden om een overheidsopdracht te kunnen uitschrijven? Gelden er nieuwe verplichtingen? De e-Procurementopleidingen voor plaatselijke en gewestelijke administraties helpen je het platform en zijn functies onder de knie te krijgen.

e-Procurementopleiding - module 1 via de GSOB:

Van 15 mei 2024 tot eind juni biedt easy.brussels een reeks opleidingen aan via de GSOB. Deze tweedaagse opleidingen zijn specifiek bedoeld voor plaatselijke en gewestelijke administraties om hen voor te bereiden op een efficiënt gebruik van het nieuwe e-Procurementplatform.

Vanaf september wordt ook een tweede module aangeboden om je kennis nog verder uit te breiden over onder meer beperkte procedures en raamovereenkomsten.

Doelstellingen

De beoogde doelstellingen van de opleiding zijn:

  • De nieuwe filosofie en de nieuwe rollen begrijpen;
  • Op het nieuwe platform oefenen om overheidsopdrachten op te stellen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de procedure met bekendmaking (open procedure of rechtstreekse onderhandeling).

Inschrijving

Voor meer info over de elementen die tijdens de opleiding aan bod komen, kan je de pedagogische fiche raadplegen of naar de inschrijvingspagina gaan van de GSOB. Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je dus snel in om zeker te zijn van je deelname.

Meer info

Het FOD BOSA stelt ter beschikking nuttige hulpmiddelen : demo’s, instructievideo's en een helpcentrum

Het helpcentrum:

  • leert de personeelsleden hoe ze het platform doeltreffend kunnen gebruiken via verklarende fiches per trefwoord;
  • biedt zo een duidelijk en beknopt antwoord op alle eventuele vragen. Wil je vertrouwd raken met de specifieke functies van de tool, de belangrijkste fasen om in te schrijven of een offerte in te dienen begrijpen, of gewoon praktische tips krijgen om je ervaring te optimaliseren? Dit centrum biedt je tal van nuttige hulpmiddelen die een duidelijk antwoord bieden op alle mogelijke vragen.
  • Videodemonstraties zijn er ook, voor wie de voorkeur geeft aan interactief leren.

Vragen?

Bij vragen kan je contact opnemen met easy.brussels via info@easy.brussels.

Deze opleidingen worden georganiseerd door easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, in samenwerking met de FOD BOSA (de beheerder van het e-Procurementplatform) en de GSOB, het opleidings- en consultancycentrum voor de Brusselse plaatselijke besturen.