De Brusselse regering beslist om het gebruik van TikTok op toestellen van het gewestelijke overheidspersoneel tijdelijk te verbieden en roept de plaatselijke besturen op eenzelfde verbod in te voeren

Naar aanleiding van de recente beslissing van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad om het gebruik van TikTok op werktoestellen te verbieden, werd het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) gevraagd om in overleg met de inlichtingendiensten een advies te formuleren.

In de rapporten wordt aanbevolen om: 

  • het gebruik van TikTok op vaste en mobiele diensttoestellen te verbieden;
  • TikTok niet te installeren of te gebruiken op persoonlijke toestellen die toegang bieden tot interne netwerken en systemen.

Aldus is de Brusselse regering in navolging van de Nationale Veiligheidsraad overeengekomen om het gebruik van TikTok op toestellen van het gewestelijke overheidspersoneel tijdelijk te verbieden. Dat verbod zal na zes maanden worden geëvalueerd.

Er zal een omzendbrief worden uitgewerkt die onder meer moet bepalen wanneer de maatregel in werking treedt en die de krachtlijnen van het verbod vastlegt. Die omzendbrief zal volgende week aan de ministerraad worden voorgelegd.

“Als minister-president wil ik ervoor zorgen dat de gevoelige gegevens van het Brussels Gewest veilig zijn. Daarom is het belangrijk dat mijn regering met het oog op een coherente aanpak de federale verbodsmaatregelen overneemt,” aldus Rudi Vervoort.

“Alle beleidsniveaus moeten streven naar een maximale beveiliging van hun gevoelige gegevens. Daarom zal ik de plaatselijke besturen vragen om hetzelfde te doen en het gebruik van TikTok op de professionele smartphones van alle gemeentelijke ambtenaren ook gedurende zes maanden te verbieden”, aldus de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt.

Bron : https://rudivervoort.brussels/