Europese projecten

Europese Commissie


EU-financiering: gids voor beginners (kiezen "overheidsinstanties")
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_nl

pdf & papieren versies hier beschikbaar

EU-begroting in België
ec.europa.eu/budget/mycountry/BE/index_nl.cfm

Projectoproepen (links naar de verschillende subsidieprogramma’s per thema)
ec.europa.eu/contracts_grants/grants_nl.htm

Aanbestedingen (links naar de verschillende overheidsopdrachten per thema)
ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_nl.htm

DG Begroting
http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm

EU begroting online (selecteren “afdeling 3 Commissie” in de rubriek “line by line”)
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm

DG Regionaal beleid – Stadsontwikkeling
ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_nl.cfm

DG Regionaal beleid - Projectvoorbeelden
ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_nl.cfm

Europese Commissie – Praktische gids van de contractprocedures in het kader van acties buiten de EU (gedecentraliseerde samenwerking) [enkel in het Frans of het Engels beschikbaar]
ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en

Europese Commissie – Methode van de ondersteuning-, Richtlijnen, beheer van de projectcyclus (3/2004, gids over de methodologie van de Europese projecten, toegepast op buitenlandse steun) [enkel in het Frans of het Engels beschikbaar]
ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf

Gids over de communicatie ivm projecten voor onderzoek en innovatie van toepassing op andere programma's http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-comm_en.pdf

Zoekrobot en vertalingen van Europese afkortingen
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load

Portaal van de deelnemers Educatie, Audiovisueel, Cultuur en Burgerschap (voor de PIC-code)
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Andere Europese instanties


Officiële gids van de Europese Unie
europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?

Europees Parlement
http://www.europarl.europa.eu/portal/nl

Comité van de Regio's
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html

Europese Investeringsbank (EIB)
http://www.eib.org/index.htm

Begunstigden van Europese fondsen


Financieel transparantiesysteem (behalve structuur- en investeringsfondsen zoals EFRO en ESF en externe samenwerking)
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm

Begunstigden EFRO
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/atlas/beneficiaries/

Begunstigden ESF
http://ec.europa.eu/social/esf_projects/result4.cfm?lang=nl

Begunstigden EuropAid
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries/index.cfm?lang=fr&mode=SM&type=grant

Europese netwerken


Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR) (CEMR) [enkel in het Frans en het Engels]
www.ccre.org/en

Platforma (Europees platform van de lokale en regionale overheden voor ontwikkeling)
www.platforma-dev.eu/

Eurocities
www.eurocities.eu/

Burgemeestersconvenant
www.conventiondesmaires.eu/index_nl.html

Burgemeestersconvenant  – Selectie van Europese fondsen voor de financiering van projecten met het oog op de vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van de energie-efficiëntie
http://www.conventiondesmaires.eu/support/funding-instruments_fr.html

Fishing pool, hulpmiddel van het Poolse centrum voor Europese projecten bij het zoeken naar partners voor projecten ivm ESF
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&task=search&sid=147&Itemid=514&lang=en

België


Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
www.brussel.irisnet.be/over-het-gewest/internationaal-brussel/feder-europese-hulpmaatregelen?set_language=nl

ESF Agentschap
www.esf-agentschap.be

Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw (Vleva) – EU-subsidiegids 2014-2020 (editie 2/2014)
www.vleva.eu/eusubsidiegids

Toolbox EU-financeiering op de website Cultuur van de Vlaamse overheid

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links