Huisvesting

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)
> www.gomb.irisnet.be

> Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROW)

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
> www.bghm.irisnet.be

Openbare Vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofstedelijk Gewest
> www.lorebru.be

Renovatiepremies
> www.prime-renovation.irisnet.be

> De strijd tegen ongezonde woningen en leegstand: de regionale en gemeentelijke middelen - dossier op de website van de gemeente Oudergem

Belgium.be, rubriek « Huisvesting»
> www.belgium.be/nl/huisvesting/index.jsp

Huisvestingcode
> www.huisvestingcode.be

Réseau Logement
> www.reseau-logement.org

Federaal Grootstedenbeleid
> www.grootstedenbeleid.be

Comité européen de coordination de l’habitat social
> www.cecodhas.org
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links