Instellingen

Regionaal niveau

Brussel Plaatselijke Besturen
www.plaatselijkebesturen.irisnet.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
www.brussel.irisnet.be

Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
www.parlbru.irisnet.be

Brussels Instituut voor statistiek en analyse
www.bisa.irisnet.be

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
www.cibg.be

Overheden in Brussel
www.rbc.irisnet.be/crisp


Gemeenschapsniveau


Vlaamse Gemeenschap van België : zie de portaalsite van de Vlaamse Overheid
www.vlaanderen.be

Franse Gemeenschap van België (Communauté française de Belgique)
www.cfwb.be

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
www.vgc.be

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
www.raadvgc.be

Franse Gemeenschapscommissie (Commission communautaire française COCOF)
www.cocof.irisnet.be

Brusselse Franstalige parlement (Assemblée de la Commission communautaire française)
www.accf.irisnet.be

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) : zie de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/region/region_de_bruxelles-capitale/institutions_communautaires/cocom.shtml


Federaal niveau


Federale portaalsite van België
www.belgium.be

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
www.dekamer.be

Belgische Senaat
www.senate.be

Federaal Planbureau
www.plan.be


Europees niveau


Portaalsite van de Europese Unie (EU)
europa.eu

Raad der Europese Gemeenten en Regio's (REGR)
www.ccre.org

Comité van de Regio's
www.cor.europa.eu

Raad van Europa
www.coe.int

Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van Europa (CLRAE)
www.coe.int/t/Congress


Internationaal niveau


Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
www.cities-localgovernments.org
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links