Juridische hulpmiddelen

Gemeenteraadsverkiezingen 2012 : de website
brusselverkiezingen2012.irisnet.be

Inforum : juridische kennisdatabank van de Belgische lokale besturen
www.inforum.be

Belgielex : kruispuntbank van de Belgische wetgeving
www.belgielex.be

Reflex : databank van de wetgeving van het Coördinatiebureau van de Raad van State
reflex.raadvst-consetat.be

Weblex : gegevensbank van de follow-up van de Brusselse parlementaire werkzaamheden
www.weblex.irisnet.be

Gallilex : de wetgeving van de Franse Gemeenschap van België
www.cdadoc.cfwb.be/gallilex.htm

Parlementaire werkzaamheden van de Kamer en de Senaat : zie de website van de Senaat
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12000&LANG=nl

Juridat : portaalsite van de rechterlijke macht van België
www.juridat.be

Raad van State
www.raadvst-consetat.be

Grondwettelijk Hof van België
www.const-court.be

Hof van Cassatie
http://www.juridat.be/cass/cass_nl/p1.htm

Rekenhof
www.ccrek.be

Dipr.be : databank van internationaal privaatrecht (Universiteit Gent)
www.dipr.be
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links